Авторско право

Всички права запазени.

Копирането и разпространението на снимки от Chorapensviat.com   без предварително писмено разрешение от Даик 7 ЕООД с цел качването им на друг сайт или платформа представлява нарушение на авторските права, за което ще бъдат уведомени компетентните органи , както и потърсена компенсация.